Polityka prywatności

1) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

2) Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

​Administratorem państwa danych osobowych jest:

PANDATA Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna,  5, lok. 1006, 02-691,  Warszawa
NIP 701-104-59-55, REGON:  389570983

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: rodo@pandata.com.pl lub pisemnie na adres rejestracyjny firmy.

3) Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy przede wszystkim tak, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, w tym rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz na potrzeby marketingu i promocji usług i produktów własnych.
Za Twoją odrębną zgodą gromadzone dane wykorzystujemy również w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania Twoich danych osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej.

4) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

​Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

5) Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

​Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do realizowania usług, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji. Ponadto możemy zachować Twoje dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu usług lub powszechnie obowiązującego prawa.

6) Kto jest odbiorcą Państwa danych? 

​- Firmom kurierskim i pocztowym, które będą świadczyć na rzecz Administratora usługi związane z transportem nośników oraz usługami płatniczymi; – Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne

– Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7) Poufność i bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa.

​Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy Administratora lub do Biura Obsługi Klienta, listownie na adres firmy z dopiskiem “Inspektor ochrony danych”

Formularz BASIC

  Zamów kontakt z nami


   Pandata Recovery
   Poland
   Warszawa
   ul. Obrzeżna, nr 5, 1006, 02-691
   +48 798 357 709
   pandata.com.pl