Uszkodzenia logiczne

Uszkodzenia logiczne – jeden z najbardziej popularnych problemów, związanych z nośnikami danych. Głównym warunkiem rozpoznawania problemu jako logiczny jest fakt, że nośnik jest w pełni fizycznie sprawny, t.zn. włącza się, odpowiednio wykrywa się w systemie operacyjnym, również cała pojemność nośnika jest dostępna dla systemu.Do problemów logicznych zaliczamy następne zdarzenia:

 • spontaniczne usunięcie danych
 • reinstalacja systemu operacyjnego z nadpisaniem potrzebnych danych
 • formatowanie partycji lub całości dysku
 • dysk lub partycja wyświetla się w postaci RAW
 • przypadkowe skasowanie partycji lub dysku
 • atak wirusów
 • dysk jest wykrywany, lecz system prosi o jego formatowanie
 • inne

Co robić, jeżeli straciłeś dane?

Doświadczone użytkowniki mogą korzystać z takich popularnych programów dla odzyskiwania danych jak R-Studio, R-saver, Easy Recovery, Handy Recovery, GetDataBack i innych. Jednak trzeba mieć na uwadze, że każdy produkt programowy ma swój algorytm odzyskiwania danych, z tego wynika to, że w różnych wypadkach wyniki mogą odróżniać się w zależności od użytego programu. Niemniej dla wielu prostych zadań z samodzielnego odzyskiwania danych tych programów może być dość przy poprawnym zaznaczeniu parametrów i ustawień. Jednak warto zauważyć, że w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych programów możliwe nadpisywanie danych, a w takim wypadku odzyskiwanie danych staje się niemożliwe.

Przyczyną uszkodzeń logicznych może być błąd pracy urządzenia, czynnik ludzki, atak szkodliwego oprogramowania lub błąd oprogramowania, nagle usunięcie dysku, znikanie prądu lub wykorzystanie w komputerze zasilacza słabej jakości.

Dla specjalisty firmy Pandata odzyskiwanie danych w każdym wypadku sprowadza się do analizy i rekonstrukcji następnych struktur dysku:

MBR – główny rekord rozruchowy i tablica partycji, zazwyczaj zapisana w pierwszej partycji dysku. Po włączeniu komputera BIOS przekazuje sterowanie głównym rekordem rozruchowym, później odbywa się analiza tablicy partycji, a sterowanie udziela się kodu rozruchowemu z aktywnej partycji. Tablica partycji składa się z 4 linii, każda z których opisuję typ partycji, jego rozmiar, typ systemu plików i niektóre inne parametry. Uszkodzenie MBR uniemożliwia ładowanie systemu plików i dostęp do partycji dysku.

Boot – sektor rozruchowy partycji dysku, w którym znajduje się część rekordu rozruchowego, i są zaznaczone takie parametry, jak rozmiar klastra, ilość sektorów w systemie plików, adres kopii boot-sektora, rozmieszczenie i rozmiar FAT tablicy lub MFT oraz duża ilość ważnej informacji serwisowej. Struktura Boot-sektora zależy od typu systemu plików w danej partycji. Uszkodzenie Boot-sektora w różnych sytuacjach sprowadza do braku dostępu do systemu plików danej partycji lub niemożliwości uruchamiania systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na danej partycji.

NTFS/FAT – najbardziej popularne systemy plików. Kluczową informacją serwisową są w tym wypadku opisania struktury katalogów, nazw plików, ich rozmieszczenie na dysku, atrybuty plików oraz inna informacja serwisowa. Uszkodzenie danych rekordów uniemożliwia dostęp do plików, Niemniej po dokładnej analizie w większości wypadków jest możliwe odzyskiwanie serwisowych danych systemu plików. Odpowiednio jest możliwość uzyskania dostępu bezpośrednio do plików z maksymalnym zachowaniem struktury katalogów i nazw plików.

Formularz BASIC

  Zamów kontakt z nami


   Pandata Recovery
   Poland
   Warszawa
   ul. Obrzeżna, nr 5, 1006, 02-691
   +48 798 357 709
   pandata.com.pl