O branży Data Recovery

Więc rozpatrzymy, czym jest DR-działalność.

DR lub Data Recovery, co w języku polskim znaczy odzyskiwanie danych, to rodzaj firm, które zajmują osobne miejsce w branży IT usług, głównym rodzajem działalności, których jest właśnie odzyskiwanie informacji z różnych urządzeń. Dodatkowo takie firmy mogą zajmować się naprawą tych urządzeń i wsparciem systemów przechowywania oraz backupy danych.

Podobnie do innych rodzajów nieprostych usług, kluczowym momentem dla danych firm jest mianowicie personel. Ponieważ główną zasadą w branży DR jest jak w medycynie “po pierwsze nie szkodzić” (łac. – primum non nocere), najpierw szczególną uwagę zwracamy na wykształcenie pracowników i ciągłe podniesienie ich kompetencji. Branża odzyskiwania danych jest dość szeroka, zazwyczaj każdy pracownik firmy jest odpowiedzialny za swoją własną część prac (jedna osoba zajmuję się odzyskiwaniem danych z dysków twardych, inna osoba zajmuję się dyskami półprzewodnikowymi itp.)

Sprzęt, niezbędny dla DR-działalnośсi:

Ważnym momentem jest posiadanie niezbędnego sprzętu, instrumentów oprogramowania, lokali oraz różnych materiałów rozchodowych. Na przykład dla udanego odzyskiwania danych z pamięci flash, karty pamięci oraz półprzewodnikowych dysków SSD podstawowym kompletem narzędzi jest stacja lutownicza na gorące powietrze dla lutowania układów scalonych pamięci NAND Flash, jakościowy mikroskop optyczny z wystarczającą ogniskową układu optycznego dla wylutowania monolitycznych nośników pamięci Flash (np, MicroSD, itp.), analizator stanów logicznych lub oscylograf dla ułatwienia znalezienia pinów technologicznych pod czas przylutowania monolitów, potężny komputer oraz kompleks programowo-aparatowy dla odczytywania obrazów pamięci (dump`ow) i zebranie pełnego obrazu zawartości karty (najpopularniejszym obecnie jest kompleks PC-3000 Flash oraz PC-3000 SSD od ACE Laboratory).

Dla udanego odzyskiwania informacji z dysków twardych podstawowym narzędziem jest również kompleks PC-3000 (specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dla pracy z HDD w trybie technologicznym), który ma w sobie komplet płyt specjalnych dla podłączenia akumulatorów SATA, Msata, PATA, SAS, SCSI i innych, oprogramowanie Data Extractor, które działa wspólnie z danym typem płyt. Potrzebna jest komora laminarna, która zapewnia czystość powietrza klasy ISO5 i jest zainstalowana w pomieszczeniu z czystością klasy ISO8 dla otwarcia hermetycznej obudowy (oczyszczanie, czyszczenie bloku głowic magnetycznych, znalezienie zarysowań i obtarć na powierzchni talerzy magnetycznych, przesadzanie bloku głowic magnetycznych lub przekładanie zestawu głowic magnetycznych do dysku dawcy, zdejmowanie zaklejonych głowic powierzchni dysku). Ten moment jest bardzo ważny, ponieważ od czasu powiększenia ilości przenośnych dysków twardych śledzimy wzrost ilości próśb konsumentów o diagnostykę nośników po upadku. Na początku przy takiej analizie trzeba otworzyć obudowę hermetyczną i sprawdzić, czy są zarysowania i obtarcia na powierzchni, balans na trzpieniu i przesunięcie od osi lub uchybienie, również trzeba ocenić stan zestawu głowic magnetycznych i tylko potem podłączać do sprzętu diagnostycznego i zaczynać diagnostykę i odzyskiwanie danych.

Również pod czas pracy z obudową hermetyczną są potrzebne zestawy grzebień głowic magnetycznych, narzędzia Platter Stand do zdejmowania oraz inspekcji talerzy, in. Niezbędny jest mikroskop optyczny, o którym już było wspomniane, dla badania głowic magnetycznych i powierzchni dysku. Potrzebna jest wanna ultradźwiękowa z zestawem środków chemicznych do czyszczenia części dysku twardego, sprzęt lutowniczy, zestaw śrubokrętów, pęset i owszem magazyn dysków-dawców. Posiadanie własnego magazynu dysków-dawców lub bezpośrednie kanały dostawy znacznie wpływają na czas wykonywania zlecenia na odzyskiwanie danych. Zdarza się, że na dostawę z zagranicy szczególnej płyty lub bloku głowic magnetycznych trzeba czekać ponad miesiąc, dlatego warto mieć jak najwięcej dawców na stanie. Minimalnie trzeba mieć kilkuset najbardziej popularnych na danym terenie przez ostatnie 10 lat typów. Ważne do tego mieć zapas roboczych dysków twardych większej pojemności lub NAS serwery dla przechowywania odzyskanych danych klientów.  Pojemność zależy od ilości zleceń i deklarowanego terminu przechowywania danych klientów.

Formularz BASIC

  Zamów kontakt z nami


   Pandata Recovery
   Poland
   Warszawa
   ul. Obrzeżna, nr 5, 1006, 02-691
   +48 798 357 709
   pandata.com.pl